Gårdene i Røvik sogn.

     Sognet ligger på Fannefjordens sydside, dels mot denne fjord og dels mol Karlsøyfjordens østbredd, som her sydover fra Bolsøy-sundet danner en rekke viker, våger og nes, hvorfor bygden her kalles Vågann, og omfatter de fleste av grendens bustader. Fra Vågann fører Gjeitneselvens brede dal omtrent rett i øst på Horjas og Skålas nordside; fra mittre del av denne dal og østover ligger Solomdal- og Tollåsgrenda, som ved Solomdalskaret står i samband med den del av grenda som ligger ned til Fannefjordens sydside — eller gårdene Franssetet, Fransgjerdet, Stranden, Brokstad, Grønnes og vestligst på Neset ved Bolsøysundet Dvergsnes.

     Landskapet i Røvik sogn er åpent mot syd, vest og nordvest, med Skåla og dens utløpere, forholdsvis lave åsformasjoner i øst og syd-øst. Bygden er derfor solrik og lett, med fritt utsyn over Karlsøy-fjorden, Storfjorden og den lave Bolsøya i vest, som skjermer bygden mot fjorden utenfor. Gårdene i disse grendelag ligger derfor lunt og varmt til; det merkes på skogen, som for største delen er furu. Jordbruksvilkårene er gode, og dyrkingsjordens høide over havet er gjennemsnittlig lav. Veøy herreds nordligste gård, Vågseter, hører topo-grafisk lil Våganngrenda og ligger tun ved tun mot bustadene under Hovdenakken i Bolsøy.

KIlde: Jørgen Olafsen-Holm: Bolsøyboka annen del s. 60

   


blog counter