Gårder

Røvik sokn

Bolsøy sokn Kleive sokn  
01. Tollaasen 17. Bolsøen 36. Røbekk 55. Gujord 75. Lien øvre
02. Solomdalen 18. Draget 37. Elvsaaas 56. Berg 76- Amundsgården
03. Solomdalsgjerdet 19. Lillebostad 38. Strande 57. Roaldset 77. Høystakli
04. Franssetet 20. Torhus 39. Lønset 58. Roaldsetlien 78. Istad
05. Kvistseter 21. Kringstad 40. Ellingsgården 59. Eidseter 79. Ødegården
06. Fransgjerdet 22. Mek 41. Ekren 60. Opdøl 80. Steinløysen
07. Hammeren 23. Bjørset 42. Sigerset 61. Skjedsvik 81. Hatlen (Seter)
08. Stranden med Murlien 24. Reknes 43. Hatlen 62. Hungnes 82. Sollien
09. Brokstad øvre 25. Moldegård 44. Skjerslien 63. Eide 83. Botterlien
10. Brokstad nedre 26. Fuglset 45. Skjersaa 64. Røsberg
11. Grønnes 27. Øverland 46. Mjelve 65. Stokke
12. Dvergsnes 28. Tøndergård 47. Hjellset 66. Nes
13. Skevik 29. Berg 48. Uren 67. Grovan
14. Røvik --   Fanbostad 49. Uren øde 68. Raumold ytre
15. Gjeitnes --   Fanbostadgjerde 50.  Mork 69. Raumold indre
16. Hovdenakken 31. Lergrovik 51. Havnen 70. Kleive
32. Eikrem 52. Øverhagen 71. Skalle
33. Aarø ytre 53. Nedrehagen 72. Løkken
34. Aarø indre 54. Hjælset 73. Bratset
35. Aarønes 74. Lien nedre