Meny kirkebøker Startside Moldefolk

Møre og Romsdal fylke, Bolsøy, Ministerialbok nr. 555A04 (1843-1869), Fødte og døpte 1848, side 36-37.

 Døbte 1848

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
1 1847 10 21 1848 01 01 Anne

æ

Gaardfolk Ole Nilsen Hjælset Anne Mortensdatter
Faddere Erik Mortensen Gjeldset Morten Eriksen Gjeldset Iver Olsen Skjersaa
Marit Nilsd. Gjeldset Marit Christophersdatter Hjælset Tørri Ellingsdatter Hjelset
Kommentar Kleve kirke   Hjemmedøbt av Jordmoder Synneve  Hjælset

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
2 1947 12 07 1848 01 09 Knud Andreas

æ

Pladsmand Peder Knudsen Mjelve Elen Justesd.
Faddere Njels Njelsen Mjelve Njels Iversen Mjelve Knud Justesen Øverland
Marith Erichsd. Mjelve Ingeborg Knudsd. Skjersaa Ane Erichsd. Ekren
Kommentar Hjemmedøbt af Synneve Jelset   Kirkegang s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
3 1847 12 15 1848 01 09 Christiana

æ

Pladsmand Knud Christensen Røvig Mette Knudsd.
Faddere Johannes Tronsen Dversnes Sara Erichsd. Gjednæs Ole Olsen og
Ane Jacobsdr. Dversnes Erich Ravaldsen Synneve Erichsdatter Solomdal
Kommentar Ej Hjemmedøbt.  Kirkegang s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
4 1848 01 24 1848 01 30 Sivert

æ

Pladsmand Ole Stephensen Bolsø Ane Olsd.
Faddere Peder Olsen Bolsø og Kone Lars Larsen do.
Anders Knudsen ib. Inger Christophersd. Bolsø Berith Anna Tronsd. Bolsø
Kommentar Ej Hjemmedøbt   Kirkegang s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
5 1848 01 03 1848 01 23 Peder Andreas

u

Ungkarl Erland Rasmussen af Lombs Præstegjeld i .... for Knud Aarø Pige Anne Pedersdatter Bjorli af Lessø tjener paa Eikrem
Faddere Anders Ellingsen Eikrem Marie Poulsd. Tolaas Ole Aslaksen Eikren
Kari Iversd. Eikrem Erik Olsen Eikrem Sara Andersd. Eikrem
Kommentar Molde kirke   Hendes 1. Leiermaal, hans 2.   Ikke hjemmedøbt   Oppgave ved Kikresanger Anders O. Tolaas

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
6 1847 12 03 1848 02 09 Elen Kirstine

u

Matros Peder Olaus Rode af Kristiansund Enke Marit Torgersdatter af Kristiansund
Faddere Erik Fuglset Moderen Marit Torgersdatter Andreas - do.
Inger Anna Pedersd. Myren Ole Iversen Nøisomhed Anne Elvsaas
Kommentar Molde kirke  Hjemmedøbt af Mad. Rypdal      Arran av Kirkesanger C. Grue.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
7 1847 11 19 1848 02 13 Andreas

æ

Inderst Knud Mortensen Fuglset Anne Olsdatter
Faddere Ole Iversen Øverland Marta Eriksd. Fuglset Torsten L. Fuglset
Marit Pedersd. do Knud Pedersen do. Gjertru Iversd. do.
Kommentar Molde kirke   Hjemmedøbt af Mad. Rypdal    Moderen indl. s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
8 1848 02 05 1848 03 12 Ole

æ

Gaardbr. Iver Pedersen Schevig Marta Knudsdatter do.
Faddere Ole Andersen Røvig og kone Anne Røvig Ole Jonsen do.
Mari Knudsd. Røvighagen Knud andreas Olsen Schevig Ingeborg Olsd. Schevig
Kommentar Ikke hjemmedøbt.   Moderen indl. s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
9 1848 01 05 1848 04 02 Andreas

æ

Pladsbruger Jens Andersen Solomdal Mari Andersdatter do.
Faddere Peder Eriksen Solomdal Anne Johansd. Tolaas Knud Iversen Solomdalsgjærdet
Live Olsd. Solomdal Markus Mikkelsen Solomdal Randi Tomasd. do.
Kommentar Hjemmedøbt af Jordmoder Synneve .....   Moderen indl. s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
10  1848 03 04 1848 04 24 Mali

æ

Gaardbr. Lasse Eriksen Gjednæs Anne Andersdatter do.
Faddere Ole Olsen Dversnæs Marit Hovdenak Jørris Lassesen Bordvig
Anne Lassesd. Gjednæs Morten Lassesen Gjednæs Anne Marta Olsd. Røvig
Kommentar Ikke Hjemmdøbt    Moderen indl. s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
11 1848 02 25 1848 04 24 Georgine

æ

Pladsbruger Sivert Andersen Hovdenak Kirsten Iversd. do
Faddere Korporal  Andersen Jørri Hansdatter Aarø Arne Larsen Aarø
Mali Iversdatter Gjednæs Ole Arnesen do. Marit Nilsd. Hovdenak
Kommentar Hjemmedøbt af korporal Andersen   Moderen indl. s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
12  1847 11 10 1848 04 25 Anne

æ

Gardbruger Ole Eriksen Røbek Ingeborg Olsdatter
Faddere Anders Olsen Tolaas Berit Eriksd. Røbek Arbslager Liebich
Anne Eriksd. Aarø Gaardbr. Gunder Aarø Ingeborg Olsd. Røbek
Kommentar I Molde   Hjemmedøbt af .................

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
13  1848 01 07 1848 05 06 Knud

æ

Pladsbr. Arne Olsen Fuglset Martha Knudsdatter
Faddere Torsten Larsen Fuglset Marta Eriksd. Fuglset Andreas Olsen Tværli
Hansine Hansd. do. Lars Larsen Roaldsetli Anne Haagensd. Frandssædet
Kommentar Molde kirke    Ikke hjemmedøbt

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
14 1848 02 11 1848 05 14 Petrine Johanne

æ

Pladsbr. Kristian Frederik Amundsen Elvsaas Lava Pedersd.
Faddere Iver Jonsen Strande Anne Rasmusd. Elvsaas Peder Pedersen Draget
Gjertru Larsd. Strande Peder Andreas Jonsen Elvsaas Gjertru Ingebrigtsd. Røe
Kommentar Hjemmedøbt af Iver Jonsen Strande   Moderen indl. s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
15 1848 01 17 1848 06 11 Kristian Mattias

æ

Pladsbr. Jon Bottolfsen Kringstad Ingeborg Andersd. do.
Faddere Lars Larsen Bjørset Ingeborg Knudsd. Kringstad Knud Poulsen Kringstad
Agata Olsd. Meg Andreas Olsen do. Berit Marha Jonsd. Kringstad
Kommentar Molde kirke   Hjemmedøbt af konen Anne Johansd. Meg

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
16 1848 09 05 1848 07 02 Ole

æ

Gaardbr. Erik Mortensen Jeldset Marit Nilsd. do.
Faddere Anders Tronsen Mork Anne Knudsd. Mork Erik Eriksen Mjelve
Nils Olsen Skjersaa Marit Ellingsd. Jeldset Randi Olsd. Kleve
Kommentar Kleve kirke    Hjemmedøbt af Skolel.? Peder Uhren   Moderen indl. s. D.

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
17 1847 11 09 1848 04 24 Iver

æ

Ole Finsen Lønset Ingri Eriksdatter do.
Faddere Hans Andersen Lønset Anne Olsdatter Sigerset Tron Tronsen Sigerset
Anne Eriksd. Ekren Nils Eriksen Berg Johanna Nikolaisd. Strande
Kommentar Hjemmedøbt af Jordemoder Synnev ....    Moderen indl. s. D

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
18  1848 05 25 1848 06 09 Andreas

æ

Pladsbr. Ole Andersen Aarøhoug Marit Larsd. do.
Faddere Peder Iversen Lergrovig og kone Berit Olsdatter Jon Jonsen do (Lergrovig)
kone Ingeborg Tronsd. Ingebrigt Ingebrigtsen Aarøhoug Ingeborg Olsd. Aarø
Kommentar Molde kirke   Ikke Hjemmedøbt.   Moderen indl. s. D

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
19 1848 03 29 1848 07 12 Nikolai Christian

æ

Premierløytnant Nils Didrik Synnestvedt Fu Augusta Wilhelmine født Dick
Faddere Ebbe Astrup og Enkefru Karen Synnestvedt Kjøpmand T. Wimpelmann
frøken Hilda Thesen kone fru Thesen? frøken Rina Thesen
Kommentar Molde Kirke   Ikke hjemmedøbt

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
20 1848 05 23 1848 07 16 Mathias

æ

Tron Tronsen Marit Olsdatter Bolsø under Næspladsen
Faddere Ole Olsen Tolaas Karen Larsdatter Bolsø Ole Jonsen Thorhus
Anne Benjaminsd. Bolsønæs Peder Olsen Bolsø Karen Olsd. Thorhus
Kommentar  Ikke hjemmedøbt   Moderen indl. s. D

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar  

 

Nr Født å/m/d Døpt å/m/d Barn æ/u Far Mor
                     
Faddere      
     
Kommentar